Neidio i'r prif gynnwy

Data ar coronafeirws ac ar weithgarwch a chapasiti’r GIG.

Cyhoeddwyd gyntaf:
23 Ebrill 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddiadau blaenorol

Data dyddiol StatsCymru

O ddydd Llun 9 Tachwedd 2020, er mwyn gwella tryloywder a sicrhau bod data ar gael mewn modd amserol a hygyrch, byddwn yn dechrau cyhoeddi niferoedd ar welyau’r GIG, derbyniadau a chyfnodau yn yr ysbyty sy'n gysylltiedig â covid yn ddyddiol (o ddydd Llun i ddydd Gwener) am 12pm drwy StatsCymru.

Hysbysiad terfynu

Yn unol ag egwyddorion y cynllun pontio o bandemig i endemig, rydym wedi adolygu'r angen am adrodd ystadegol rheolaidd ar COVID-19. Hwn fydd argraffiad olaf yr adroddiad misol hwn, er bod y data y tu ôl iddo yn parhau i gael ei gyhoeddi ar StatsCymru yn wythnosol.