Neidio i'r prif gynnwy

Data ar gyfer gwelyau'r GIG, derbyniadau a chyfnodau yn yr ysbyty a gyhoeddir ar StatsCymru ay gyfer 12 Gorffennaf 2023.

Yn unol ag egwyddorion y pontio o bandemig i endemig, daeth y gwaith casglu rheolaidd ar gyfer yr adroddiad sefyllfa wythnosol (SITREP) a oedd yn cael ei gynnal gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru, sy'n darparu'r data yn y gyfres hon, i ben ar 12 Gorffennaf 2023. Felly, y data a gyhoeddir ar 13 Gorffennaf 2023 fydd y diweddariad terfynol i'r data hyn. Mae data cysylltiedig, er nad oes modd eu cymharu'n uniongyrchol, ar gael ar ddangosfwrdd gwyliadwriaeth COVID-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Cyhoeddwyd data ar StatsCymru.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Ryan Pike

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.