Neidio i'r prif gynnwy

Yn y canllaw hwn

2. HWYLUSO: cynllun sy'n rhoi cymorth er mwyn byw'n annibynnol

Mae yna 3 lefel i'r addasiadau.

Addasiadau bach

 • canllawiau cydio a chanllawiau ar y grisiau
 • rampiau bach
 • tapiau hygyrch
 • sêff allweddi

Addasiadau canolig

 • cawod â mynediad gwastad  
 • lifftiau cadair
 • rampiau mawr

Addasiadau mawr

 • adeiladu estyniad
 • lifft drwy'r llawr
 • newid lleoliad y gegin neu ystafell ymolchi

Cymhwysedd

 • person anabl: oedolyn
 • person anab: plentyn
 • pobl hŷn