Neidio i'r prif gynnwy

Rydym yn ymgynghori ar wneud addasiadau i'r Addasu Manyleb Safonau Prentisiaethau Cymru (SASW).

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
6 Mehefin 2024
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym am eich barn ar wneud addasiadau i Fanyleb Safonau Prentisiaethau Cymru (SASW) i:

  • wella ansawdd y gwaith o ddatblygu a darparu fframwaith prentisiaethau er mwyn diwallu anghenion prentisiaid a chyflogwyr yng Nghymru yn well
  • galluogi'r SASW i fod yn fwy hyblyg ac ymatebol i anghenion newidiol diwydiant a chyflogwyr mewn amgylchedd sgiliau sy'n newid yn gyflym.

Dogfennau ymgynghori

Atodiad 1 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 205 KB

PDF
205 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad 2 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 71 KB

PDF
71 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Help a chymorth

Gellir gwneud cais am fersiynau o’r ddogfen hon mewn print bras, mewn Braille neu mewn ieithoedd eraill.

Yr Is-adran Addysg Bellach a Phrentisiaethau
Yr Adran Addysg a Sgiliau
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
CF10 3NQ

E-bost: UnedPrentisiaeth-AAaS@llyw.cymru.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 6 Mehefin 2024, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Yr Is-adran Addysg Bellach a Phrentisiaethau
Yr Adran Addysg a Sgiliau
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
CF10 3NQ