Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r adroddiad yn cyflwyno canfyddiadau astudiaeth a gynhaliwyd i archwilio ffactorau’n ymwneud ag addysg drochi hwyr mewn gwahanol ardaloedd yng Nghymru.

Nod yr astudiaeth hon oedd ychwanegu at ddealltwriaeth Llywodraeth Cymru o sut mae darpariaeth addysg drochi hwyr yn cael ei chyflwyno mewn rhai ardaloedd yng Nghymru. Mae’n archwilio rhai o’r heriau a’r cyfleoedd i awdurdodau lleol ac ysgolion wrth iddynt gynllunio a chyflwyno’r ddarpariaeth, ac yn cynnig rhai awgrymiadau i’w hystyried a’u datblygu ymhellach.

Cyswllt

Catrin Redknap

Rhif ffôn: 0300 025 5720

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.