Neidio i'r prif gynnwy

Data Cyfrifiad 2021 ar lefel cymwysterau uchaf plant ysgol, myfyrwyr ac eraill mewn addysg amser llawn yng Nghymru.

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi cyhoeddi Addysg yng Nghymru a Lloegr: Cyfrifiad 2021. Mae'r bwletin ystadegol hwn yn crynhoi'r data ar gyfer Cymru.

Cyswllt

Jonathan Ackland

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.