Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r cyhoeddiad hwn yn darparu data ychwanegol am gyfradd trosglwyddo’r Gymraeg (y broses lle mae iaith yn cael ei throsglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth trwy ryngweithiadau teuluol arferol rhieni neu warcheidwaid a phlant) yn ôl rhyw y rhiant neu’r partner o Gyfrifiad 2021.

Ar 8 Mehefin 2023, fe gyhoeddon ni fwletin ystadegol yn dadansoddi cyfansoddiad aelwydydd yng Nghymru o ran y Gymraeg a throsglwyddiad yr iaith o genhedlaeth i genhedlaeth gan ddefnyddio data Cyfrifiad 2021.

Mae’r pennawd hwn a’r tablau data atodol yn darparu data ychwanegol am gyfradd trosglwyddo’r Gymraeg (y broses lle mae iaith yn cael ei throsglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth trwy ryngweithiadau teuluol arferol rhieni neu warcheidwaid a phlant) yn ôl rhyw y rhiant neu’r partner.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyfraddau trosglwyddo’r Gymraeg ar yr aelwyd, yn ôl rhyw (Cyfrifiad 2021) , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 30 KB

ODS
30 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Cian Siôn

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.