Neidio i'r prif gynnwy

Data Cyfrifiad 2021 am sgiliau Cymraeg (y gallu i ddeall Cymraeg llafar, siarad Cymraeg, darllen Cymraeg ac ysgrifennu yn Gymraeg) pobl tair oed neu'n hŷn sy'n byw yng Nghymru.

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi cyhoeddi bwletin ystadegol am y Gymraeg yng Nghymru o Gyfrifiad 2021. Mae’n cynnwys data o Gyfrifiad 2021 ar allu preswylwyr arferol tair oed neu hŷn sy’n byw yng Nghymru i ddeall Cymraeg llafar, siarad, darllen neu ysgrifennu Cymraeg.

Mae gwybodaeth am sgiliau Cymraeg yn y cyfrifiad yn seiliedig ar hunanasesiad unigolyn o'i allu. Mewn rhai achosion, yn enwedig ar gyfer plant, adroddwyd ar sgiliau Cymraeg gan rywun arall,  rhiant neu warcheidwad er enghraifft.

Adroddiadau

Y Gymraeg yng Nghymru (Cyfrifiad 2021): cyflwyniad , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Y Gymraeg yng Nghymru (Cyfrifiad 2021) , math o ffeil: XLSX, maint ffeil: 46 KB

XLSX
46 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llio Owen a Martin Parry

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.