Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r adroddiad hwn yn adolygu'r dystiolaeth ar elastigion sy'n berthnasol i ardoll ymwelwyr yng Nghymru. Bydd canfyddiadau'n helpu i lywio dyluniad posibl a gweithredu ardoll o'r fath.

Mae'r adroddiad yn diffinio'r gwahanol fathau o elastigedd a'u perthnasedd i ardoll ymwelwyr. Mae hefyd yn crynhoi'r prif negeseuon yn ymwneud â galw twristiaeth a newidiadau ym mhris nwyddau a gwasanaethau ac incwm twristiaid.

Cyswllt

Tom Cartwright

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.