Neidio i'r prif gynnwy

Data ar yr ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio o wastraff trefol ar gyfer Ebrill 2017 i Mawrth 2018.

Prif bwyntiau

  • Mae canran y gwastraff trefol awdurdod lleol a gafodd ei ailddefnyddio, ailgylchu neu gompostio yng Nghymru wedi cynyddu yn sylweddol yn ystod y ddwy ddegawd ddiwethaf (o tua 5% yn yr 1990au hwyr). Am y tro cyntaf, roedd yna ostyngiad bach yn y gyfradd rhwng 2016-17 a 2017-18 (o 63.8 i 62.7%). Fodd bynnag, mae’r gostyngiad yma yn rhannol o ganlyniad i welliant yn ansawdd y cofnodi.
  • Cofnododd 17 o’r 22 awdurdodau lleol ostyngiad yn eu cyfradd ailddefnyddio/ailgylchu/compostio o gymharu â 2016-17.
  • Gostyngodd cyfanswm y gwastraff trefol awdurdod lleol a gasglwyd  40,111 tunnell fetrig (2.5%) ac fe ostyngodd cyfanswm y gwastraff a gafodd ei ddanfon i’w ailgylchu 43,304 tunnell fetrig wrth gymharu â 2016-17.

Adroddiadau

Adroddiad rheoli gwastraff trefol awdurdod lleol, Ebrill 2017 i Mawrth 2018 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 701 KB

PDF
Saesneg yn unig
701 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.