Neidio i'r prif gynnwy

Data ar yr ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio o wastraff trefol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
13 Tachwedd 2014
Diweddarwyd ddiwethaf:

Y cyhoeddiad diweddaraf

Cyhoeddiadau blaenorol

Adroddiad ar gyfer Hydref i Ragfyr 2019

Nid yw'r adroddiad ar gyfer Hydref i Ragfyr 2019 ar gael oherwydd materion dilysu. Byddem yn cyfeirio defnyddwyr at y data a gyhoeddwyd ar 26 Tachwedd 2020.

Gwybodaeth gefndirol

Cesglir data ar reolaeth gwastraff er mwyn monitro’r cynnydd yn erbyn targedau lleol a chenedlaethol; yn benodol yn erbyn gofynion Y Gyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff a’r Gyfarwyddeb Tirlenwi. Yn y strategaeth gwastraff cyfredol ‘Tuag at Ddyfodol Ddiwastraff’ (2010) mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targedau ailgylchu statudol o 70 y cant erbyn 2024-25.

Daw’r data or system WasteDataFlow sy’n cael ei fonitro gan Adnoddau Naturiol Cymru. Mae gwybodaeth ansawdd ar gael yn yr Adroddiad Ansawdd.