Neidio i'r prif gynnwy

Data ar yr ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio o wastraff trefol ar gyfer Ebrill 2019 i Fawrth 2020.

Er bod y cyfnod hwn yn cynnwys dechrau cyfnod y pandemig coronafeirws (COVID-19), mae hyn yn annhebygol o gael effaith sylweddol ar y data.

Mae canran y gwastraff trefol awdurdod lleol a gafodd ei ailddefnyddio, ailgylchu neu gompostio yng Nghymru wedi cynyddu yn sylweddol yn ystod y ddwy ddegawd ddiwethaf (o tua 5% yn yr 1990au hwyr).

Prif bwyntiau

  • Cynyddodd y gyfradd ailgylchu o 62.8% yn 2018-19 i 65.1% yn 2019-20. Mae hyn yn rhagori ar y targed o 64% a osodwyd yn y Strategaeth 'Tuag at Ddyfodol Diwastraff'.
  • Cofnododd 17 o’r 22 awdurdodau lleol gynnydd yn eu cyfradd ailddefnyddio/ailgylchu/compostio o gymharu â’r llynedd.
  • Cynhyrchwyd 1.51 miliwn tunnell o wastraff trefol awdurdod lleol, gostyngiad o bron 2.0% a’r ffigwr isaf hyd yma

Adroddiadau

Adroddiad rheoli gwastraff trefol awdurdod lleol, Ebrill 2019 i Mawrth 2020 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1013 KB

PDF
Saesneg yn unig
1013 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.