Neidio i'r prif gynnwy

Data ar yr ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio o wastraff trefol ar gyfer Gorffennaf i Fedi 2019.

Prif bwyntiau (data dros dro)

Yn Hydref 2018 i Fedi 2019:

  • Cafodd 64% o wastraff trefol ei ailddefnyddio/ailgylchu/compostio, sy’n ychydig yn uwch na’r 63% ar gyfer y flwyddyn yn gorffen Medi 2018.

Yn Gorffennaf i Fedi 2019:

  • Cafodd 66% o  wastraff trefol awdurdodau lleol ei ailddefnyddio/ailgylchu/compostio. Roedd hwn yn gynnydd o gymharu â’r un chwarter yn 2018 (64%).
  • Cynhyrchwyd 401,000 tunnell o wastraff trefol, sy’n cynnydd o 1% o’i gymharu â’r un chwarter yn 2018.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.