Neidio i'r prif gynnwy

Data ar yr ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio o wastraff trefol ar gyfer Ebrill i Mehefin 2019.

Prif bwyntiau (data dros dro)

Yng Ngorffennaf 2018 i Fehefin 2019:

  • cafodd 63% o wastraff trefol ei ailddefnyddio/ailgylchu/compostio, yr un gyfradd ag ar gyfer y flwyddyn yn gorffen Mehefin 2018.

Yn y chwarter Ebrill i Fehefin 2019:

  • cafodd 67% o  wastraff trefol awdurdodau lleol ei ailddefnyddio/ailgylchu/compostio, cynnydd o 2 bwynt canran o’i gymharu â’r un chwarter yn 2018, a’r gyfradd chwarterol uchaf hyd yma
  • cynhyrchwyd 400,000 tunnell o wastraff trefol,  gostyngiad o 7% o’i gymharu â’r un chwarter yn 2018.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.