Neidio i'r prif gynnwy

Data ar yr ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio o wastraff trefol ar gyfer Hydref i Rhagfyr 2018.

Prif bwyntiau

  • Yn ôl y data dros dro, 63% oedd y gyfradd gyfunol ailddefnyddio/ailgylchu/compostio gwastraff trefol awdurdodau lleol ar gyfer y 12 mis hyd at ddiwedd Rhagfyr 2018. Mae hyn yn yr un ganran ag oedd ar gyfer y 12 mis hyd at ddiwedd Rhagfyr 2017.
  • Yn y chwarter Hydref i Ragfyr 2018, cafodd 61% o  wastraff trefol awdurdodau lleol ei ailddefnyddio, ailgylchu neu gompostio yng Nghymru. Mae hyn yr un ganran wrth gymharu â’r un chwarter yn 2017.
  • Yn y chwarter Hydref i Ragfyr 2018, gostyngodd cyfanswm gwastraff trefol yr awdurdodau lleol a gynhyrchwyd yng Nghymru gan 2% o’i gymharu â’r un chwarter yn 2017. Gostyngodd nifer y tunelli o 366 i 360 mil tunnell.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.