Neidio i'r prif gynnwy

Data ar yr ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio o wastraff trefol.

Prif bwyntiau

Mae canran y gwastraff trefol awdurdod lleol a gafodd ei ailddefnyddio, ailgylchu neu gompostio yng Nghymru wedi cynyddu yn sylweddol yn ystod y ddwy ddegawd ddiwethaf (o tua 5% yn yr 1990au hwyr). Am y tro cyntaf, cafwyd gostyngiad bychan yn y gyfradd rhwng 2016-17 a 2017-18, yn rhannol o ganlyniad i welliant yn ansawdd y cofnodi.

Yn 2018-19:

  • arhosodd y gyfradd ailgylchu yn weddol sefydlog gan godi ychydig i 62.8%
  • cofnododd 12 o’r 22 awdurdodau lleol ostyngiad yn eu cyfradd ailddefnyddio/ailgylchu/compostio o gymharu â’r llynnedd
  • cynhyrchwyd 1.54 miliwn tunnell o wastraff trefol awdurdod lleol, gostyngiad o 0.5% a’r ffigwr isaf hyd yma.

Adroddiadau

Adroddiad rheoli gwastraff trefol awdurdod lleol, Ebrill 2018 i Mawrth 2019 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 592 KB

PDF
Saesneg yn unig
592 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.