Neidio i'r prif gynnwy

Data ar yr ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio o wastraff trefol ar gyfer Ebrill 2021 i Fawrth 2022.

Cafodd pandemig coronafeirws (COVID-19) effaith ar gasglu a rheoli gwastraff trefol awdurdodau lleol Cymru yn ystod 2020-21 a 2021-22. Dylid ystyried hyn wrth gymharu yn erbyn y blynyddoedd blaenorol a rhwng awdurdodau lleol.

Y gyfradd ailgylchu yw canran gwastraff trefol awdurdodau lleol a gafodd ei ailddefnyddio, ei ailgylchu neu ei gompostio. Mae'r gyfradd ailgylchu wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y ddwy ddegawd diwethaf (o tua 5% yn y 1990au hwyr).

Prif bwyntiau

  • Gostyngodd y gyfradd ailgylchu ychydig o 65.4% yn 2020-21 i 65.2% yn 2021-22; mae hyn yn rhagori ar y targed o 64% a osodwyd yn y Strategaeth ‘Mwy nag ailgylchu’ (2021).
  • Cofnododd 10 o’r 22 awdurdodau lleol gynnydd yn eu cyfradd ailddefnyddio/ailgylchu/compostio o gymharu â’r llynedd.
  • Cynhyrchwyd 1.5 miliwn tunnell o wastraff trefol awdurdod lleol, gostyngiad o 1.4%.
  • Gostyngodd gwastraff gweddilliol cartrefi fesul person 2.2%, gan ostwng o 182kg yn 2020-21 i 178kg yn 2021-22.

Nodiadau

Cesglir data ar reolaeth gwastraff er mwyn monitor cynnydd yn erbyn targedau lleol a chenedlaethol; yn benodol yn erbyn gofynion Y Gyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff a’r Gyfarwyddeb Tirlenwi. Yn y strategaeth gwastraff cyfredol ‘Mwy nag ailgylchu’ (2021) mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targedau ailgylchu statudol o 64% o wastraff erbyn 2019-20 a 70% erbyn 2024-25.

Daw’r data or system WasteDataFlow sy’n cael ei fonitro gan Adnoddau Naturiol Cymru. Mae gwybodaeth ansawdd ar gael yn yr adroddiad ansawdd.

Adroddiadau

Adroddiad rheoli gwastraff trefol awdurdod lleol: Ebrill 2021 i Fawrth 2022 (diwygiedig) , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 764 KB

PDF
Saesneg yn unig
764 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Stuart Neil

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.