Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 1 Rhagfyr 2023.

Cyfnod ymgynghori:
11 Medi 2023 i 1 Rhagfyr 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym am glywed eich barn am ein cynigion i ddiwygio aelodaeth o Bwyllgorau Ymchwilio a Phwyllgorau Addasrwydd i Ymarfer Cyngor y Gweithlu Addysg.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn cynnig diwygio’r Rheoliadau sy’n llywio aelodaeth o’r Pwyllgorau, a fydd yn golygu bod gan Gyngor y Gweithlu Addysg fwy o hyblygrwydd i benodi aelodau panel o gronfa ehangach o ymarferwyr cofrestredig.

Gwybodaeth ychwanegol

Gellir gwneud cais am fersiynau o'r ddogfen hon mewn print bras, mewn Braille neu mewn ieithoedd eraill.

Dogfennau cysylltiedig

Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Prif Swyddogaethau) (Cymru) 2015 (legislation.gov.uk)

Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Categorïau Cofrestru Ychwanegol) (Cymru) 2023

Deddf Addysg 2002