Neidio i'r prif gynnwy

Trosolwg o’r gwahanol ffynonellau data sy’n berthnnasol i ail gartrefi a chartrefi gwyliau.

Nid oes un ffynhonnell ddata wedi'i anelu'n benodol at ddeall perchnogaeth ail gartrefi. Fodd bynnag, mae amrywiaeth o ffynonellau data a gasglwyd at amrywiaeth o ddibenion, ac am gyfnodau gwahanol o amser, yn gallu darparu rhywfaint o wybodaeth am ail gartrefi a chartrefi gwyliau. Mae'r rhain yn cynnwys Cyfrifiad 2021, data Treth Gyngor, data Treth Trafodiadau Tir a data Ardrethi Annomestig. Mae'r erthygl hon yn rhoi trosolwg o'r ffynonellau hyn – y diffiniadau a ddefnyddir, cryfderau, cyfyngiadau, argaeledd data, ac yn amlygu rhai o'r gwahaniaethau rhwng y ffynonellau. Mae hefyd yn tynnu sylw at y pwyntiau allweddol ar gyfer y cyfnod amser diweddaraf ar gyfer pob un o'r ffynonellau (mae hyn yn amrywio rhwng ffynonellau).

Cyswllt

Luned Jones

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.