Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r amcanestyniadau sy'n seiliedig ar 2016 yn darparu ystadegau am faint a strwythur oedran posibl poblogaeth y DU a'i gwledydd cyfansoddol yn y dyfodol.

Prif bwyntiau

  • Disgwylir i boblogaeth Cymru gynyddu 3.1% i 3.21 miliwn erbyn 2026 a 4.6% i 3.26 miliwn erbyn 2041.
  • Disgwylir i nifer y plant o dan 16 oed gynyddu i 568,000 erbyn 2026 cyn gostwng rhwng 2026 a 2041, gyda phoblogaeth o 549,000 yn 2041. Disgwylir i gyfanswm nifer y plant ostwng 1.5% rhwng 2016 a 2041.
  • Disgwylir i nifer y bobl 16 i 64 oed gynyddu 81,000 (4.2%) rhwng 2016 a 2041.
  • Disgwylir i nifer y bobl 65 oed a throsodd gynyddu 232,000 (37%) rhwng 2016 a 2041.

Adroddiadau

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.