Neidio i'r prif gynnwy

Amcangyfrifon o nifer yr anheddau yng Nghymru yn ôl deiliadaeth ac ar gyfer pob awdurdod lleol ar 31 Mawrth 2017.

Prif bwyntiau

  • Mae nifer yr anheddau yng Nghymru yn parhau i gynyddu’n gyson. Amcangyfrifwyd fod 1.4 miliwn o anheddau yng Nghymru ar 31 Mawrth 2017, sy'n cynrychioli cynnydd o 6% dros y 10 mlynedd diwethaf.
  • Amcangyfrifir fod nifer yr anheddau sector preifat wedi cynyddu'n gyson dros y deng mlynedd diwethaf. Mae hyn yn bennaf oherwydd y cynnydd yn nifer yr anheddau a rentir yn breifat. Mae’r sector breifat yn cyfrif am 84% o’r holl anheddau ac mae 14% o'r holl anheddau yn cael eu rhentu’n breifat.
  • Mae canran yr anheddau perchen feddiannu wedi gostwng dros y blynyddoedd diwethaf ond maent yn parhau i gynrychioli y rhan fwyaf o'r anheddau yng Nghymru, 70% yn 2017.
  • Yn 2017, roedd anheddau yn y sector cymdeithasol yn cynrychioli 16% o anheddau. Gostyngodd cyfran yr anheddau a rentir oddi wrth awdurdodau lleol o 11% yn 2007 a 6% yn 2017. Cynyddodd cyfran yr anheddau a rentir oddi wrth Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig o 5% i 10% dros yr un cyfnod.

Adroddiadau

Amcangyfrifon stoc annedd ar 31 Mawrth 2017 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 907 KB

PDF
Saesneg yn unig
907 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.