Neidio i'r prif gynnwy

Amcangyfrifon o nifer yr anheddau yng Nghymru yn ôl deiliadaeth ac ar gyfer pob awdurdod lleol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
20 Awst 2013
Diweddarwyd ddiwethaf:

Y cyhoeddiad diweddaraf

Rhagor gwybodaeth

Mae amcangyfrifon nifer yr anheddau wedi eu seilio ar ddata o Gyfrifiadau’r boblogaeth a ddiwedderir yn flynyddol er mwyn ystyried adeiladu tai newydd a dymchweliadau. Amcangyfrifir dadansoddiad y stoc anheddau fesul deiliadaeth o wybodaeth Cyfrifiad 2011 a gwybodaeth o Arolwg Blynyddol y Boblogaeth, ffurflenni awdurdodau lleol a ffurflenni landlordiaid cymdeithasol cofrestredig.

Cyfrif o'r cyfrifiad 2011 ac amcangyfrifon wedi'u rholio ymlaen