Neidio i'r prif gynnwy

Amcangyfrifon o nifer yr anheddau yng Nghymru yn ôl deiliadaeth ac ar gyfer pob awdurdod lleol ar 31 Mawrth 2020.

O ganlyniad i’r pandemig coronafeirws (COVID-19), canslwyd rhai o’r casgliadau data tai sy'n bwydo i mewn i'r amcangyfrifon hyn. Amcangyfrifwyd y cydrannau hyn. Mae hyn yn golygu bod mwy o ansicrwydd ynghylch amcangyfrifon y stoc anheddau ar gyfer mis Mawrth 2020. Gweler y datganiad am fanylion llawn.

Prif bwyntiau

  • Amcangyfrifwyd 1,437,600 o anheddau yng Nghymru, sydd yn gynnydd o 5% i’w gymharu â 2010.
  • Mae stoc perchen-feddiannwyr wedi parhau i gynyddu yn ystod y ddegawd ddiwethaf, ac yn cynrychioli 70% o’r holl stoc anheddau ar fis Mawrth 2020(p).
  • Mae nifer y stoc rhent preifat hefyd wedi cynyddu yn ystod y deng mlynedd diwethaf, ac yn cynrychioli 14% o'r holl stoc anheddau ar fis Mawrth 2020(p).
  • Mae stoc landlord cymdeithasol cofrestredig wedi parhau i gynyddu dros yr un cyfnod, ac yn cynrychioli 10% o’r holl stoc anheddau ar fis Mawrth 2020.
  • Mae stoc awdurdodau lleol wedi aros yn weddol sefydlog ers 2016, ac yn cynrychioli 6% o’r holl stoc anheddau ar fis Mawrth 2020.
  • Mae cyfran y stoc anheddau y cyfrifir gan bob deiliadaeth wedi aros yn gyson ers 2012.

(p) dros dro (gweler y datganiad am fanylion).

Hysbysiad o ddiwygio

Mae amcangyfrifon o'r rhaniad deiliadaeth ar gyfer Torfaen a Bro Morgannwg (yn Nhabl 2 a Siart 3 o'r adroddiad ac yn nhablau StatsCymru) wedi'u diwygio ar ôl darganfod gwall (sydd bellach wedi'i gywiro).

Adroddiadau

Amcangyfrifon stoc annedd: ar 31 Mawrth 2020 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 061 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.