Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r dangosfwrdd hon yn cyfuno data ynglyn â chyflenwad tai yng Nghymru.

Mae'r data hwn ar gael ar lefel ranbarthol a chenedlaethol a chaiff ei ddiweddaru'n rheolaidd wrth i ddata newydd gael ei gyhoeddi. 

  • Amcangyfrifon stoc anheddau
  • Adeiladu tai newydd
  • Stoc fforddiadwy
  • Yr angen am dai

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.