Neidio i'r prif gynnwy

Datganiad data misol sy’n dangos amseroedd aros am apwyntiad cyntaf ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed Arbenigol (sCAMHS) ar gyfer Mehefin 2023.

Ar ddiwedd Mehefin 2023

Roedd 210 o lwybrau cleifion yn aros am apwyntiad cyntaf ar gyfer sCAMHS; o'r rheini, roedd 188 (89.5%) o lwybrau cleifion yn aros llai na 4 wythnos.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Helen Roberts

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Media

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.