Neidio i'r prif gynnwy

Roedd yr arolwg ffôn yn cynnwys dros 4,000 o bobl rhwng mis Hydref a mis Rhagfyr 2020, ac roedd yn ymdrin â phynciau fel addysg, lles a thlodi bwyd.

Roedd yr arolwg edrych ar sampl gynrychioliadol a ddewiswyd ar hap o bobl 16+ oed o bob cwr o Gymru, gan gynnwys pobl anodd cyrraedd atynt a phobl nad ydynt yn defnyddio'r rhyngrwyd.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.