Neidio i'r prif gynnwy

Y data a'r dadansoddiad diweddaraf ar dlodi yng Nghymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
25 Mawrth 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mesurau tlodi

Tlodi incwm cymharol

Ystadegau ar bobl mewn aelwyd lle mae incwm yn llai na 60% o ganolrif y DU. Dadansoddir yn ôl nodweddion megis oedran, statws economaidd a math o deulu.

Tlodi parhaus

Ystadegau ar bobl mewn tlodi parhaus yng Nghymru, hynny yw, mewn tlodi incwm cymharol am o leiaf 3 allan o’r 4 blynedd yn olynol.

Amddifadedd materol ac incwm isel

Data ar blant mewn amddifadedd materol ac incwm isel a phensiynwyr mewn amddifadedd materol yng Nghymru, yn seiliedig ar Arolwg gan yr Adran Gwaith a Phensiynau. Mae amddifadedd materol yn cyfeirio at anallu hunan-gofnodedig o unigolion neu gartrefi i fforddio nwyddau a gweithgareddau penodol.

Arolwg Cenedlaethol Cymru

Data sy'n cwmpasu lles a chyllid gan gynnwys amddifadedd materol, budd-daliadau, dyled a thlodi bwyd.

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru

Mae Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) yn graddio ardaloedd bach o Gymru yn ôl amddifadedd. Cyfrifir MALlC o wyth maes (neu fath) gwahanol o amddifadedd, pob un wedi'i lunio o ystod o wahanol ddangosyddion, sydd hefyd yn cael eu cyhoeddi ar gyfer ardaloedd bach a daearyddiaethau mwy.

Tlodi tanwydd

Amcangyfrifon o nifer yr aelwydydd nad ydynt yn gallu fforddio cadw eu cartref wedi’i wresogi'n ddigonol, ar gyfer awdurdodau lleol.