Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am faterion sy'n effeithio ar y set ddata Cartrefi Islaw'r Incwm Cyfartalog ar gyfer Cymru ar gyfer y cyfnod hyd at fis Mawrth 2021.

Nid ydym wedi cyhoeddi'r amrywiaeth arferol o ddadansoddiadau ychwanegol Llywodraeth Cymru o ddata ar dlodi eleni. Yn hytrach, mae'r erthygl hon yn disgrifio materion yn ymwneud ag ansawdd data, ac yn cyflwyno ffigurau sy'n ymwneud â thlodi yng Nghymru gan ddefnyddio data ar Gartrefi Islaw'r Incwm Cyfartalog 2020-21 ochr yn ochr â chyfyngau hyder. Rydym yn gwneud hyn er mwyn sicrhau tryloywder llwyr, ond cynghorwn na ddylid defnyddio set ddata annibynadwy 2020-21 ar gyfer Cymru.

Am yr Ystadegau Gwladol diweddaraf, cyfeiriwch at Tlodi incwm cymharol: Ebrill 2019 i Fawrth 2020 ac Amddifadedd materol ac incwm isel: Ebrill 2019 i Fawrth 2020.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.