Neidio i'r prif gynnwy

Data ar dlodi parhaus yng Nghymru, yn seiliedig ar adroddiad Dynameg Incwm yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Cyhoeddwyd gyntaf:
20 Chwefror 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Y cyhoeddiad diweddaraf

Cyhoeddiadau blaenorol

Beth i gadw mewn cof wrth ddehongli'r ystadegau hyn

Diffiniad

Yn y gyfres ddata hon diffinnir person fel eu bod mewn tlodi parhaus os yw ef neu hi mewn tlodi incwm cymharol am o leiaf 3 allan o’r 4 blynedd yn olynol.

Ffynhonnell wahano

Ffynhonnell yr ystadegau hyn yw’r Arolwg Deall Cymdeithas, mae hyn yn wahanol i adroddiad Cartrefi islaw'r incwm cyfartalog sy'n defnyddio’r Arolwg o Adnoddau Teulu.