Neidio i'r prif gynnwy

Ar gyfer y cyfnod a ddaeth i ben yn 2019, data ar bobl mewn tlodi parhaus, a ddiffinnir fel eu bod mewn tlodi incwm cymharol am o leiaf 3 allan o’r 4 blynedd yn olynol.

Daw data ar dlodi parhaus yng Nghymru hefyd o DWP. Yn eu hadroddiad Dynameg Incwm maent yn diffinio person i fod mewn tlodi parhaus os yw ef neu hi mewn tlodi incwm cymharol am o leiaf 3 allan o 4 blynedd yn olynol.

Prif bwyntiau

Ar ôl talu costau tai roedd gan unigolyn yng Nghymru debygolrwydd o 12% o fod mewn tlodi parhaus rhwng 2015 a 2019.

Roedd gan blentyn yng Nghymru debygolrwydd o 15% o fod mewn tlodi parhaus rhwng 2015 a 2019 (ar ôl talu costau tai).

Adroddiadau

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.