Neidio i'r prif gynnwy

Ar gyfer y cyfnod a ddaeth i ben yn 2016, data ar pobl mewn tlodi parhaus, a ddiffinnir fel eu bod mewn tlodi incwm cymharol am o leiaf 3 allan o’r 4 blynedd yn olynol.

Daw data ar dlodi parhaus yng Nghymru hefyd o DWP. Yn eu hadroddiad Incwm dynameg maent yn diffinio person i fod mewn tlodi parhaus os yw ef neu hi mewn tlodi incwm cymharol am o leiaf 3 allan o 4 blynedd yn olynol (mae'r rhain ar hyn o bryd yn cael eu hystyried fel ystadegau arbrofol).

Dengys data o Adran Gwaith a Phensiynau, ar ôl talu costau tai roedd gan unigolyn yng Nghymru risg 13% o fod mewn tlodi parhaus rhwng 2012 a 2016 (ystadegau arbrofol). 

Adroddiadau

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.