Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno dadansoddiadau o dueddiadau dros amser ac incwm gan ddefnyddio data Cymreig naw mlynedd gyntaf rhaglen dreigl Arolwg Deiet a Maeth Cenedlaethol y DU.

Cyfraddau bwyta bwyd, cymeriant maethynnau a statws maethol o’i gymharu â’r argymhellion (Blynyddoedd 5 i 9; 2012/13 i 2016/17)

 • Roedd cyfraddau bwyta 5 Dogn y Dydd o ffrwythau a llysiau yn is na’r argymhelliad ym mhob grŵp oedran/rhyw.
 • Nid oedd y mwyafrif llethol o blant ac oedolion yn dilyn y canllawiau a argymhellir ar gymeriant siwgrau rhydd.
 • Roedd y gyfradd ddyddiol gyfartalog o ran bwyta cig coch a chig wedi’i brosesu yn uwch na’r uchafswm a argymhellir ar hyn o bryd ar gyfer oedolion.
 • Nid oedd y mwyafrif llethol ym mhob grŵp oedran yn dilyn yr argymhellion ar gyfer ffeibr.
 • Roedd tystiolaeth bod cymeriant nifer o fitaminau a mwynau yn isel.

Tueddiadau dros amser (Blynyddoedd 1 i 9; 2008/09 i 2016/17)

 • Ar y cyfan, roedd tueddiadau dros amser yng Nghymru yn debyg i’r rhai a welir yn y DU ar y cyfan.
 • Ychydig o newid a fu mewn cymeriant ffrwythau a llysiau a chymeriant ffeibr dros y cyfnod o naw mlynedd.
 • Roedd cymeriant cig coch a chig wedi’i brosesu yn dangos tuedd ar i lawr dros amser. Gwelwyd tuedd ar i lawr hefyd yn y gyfran o bobl ifanc a oedd yn yfed diodydd ysgafn siwgrog.
 • Cafwyd gostyngiad yng nghyfanswm cymeriant braster fel cyfran o egni bwyd ar gyfer dynion hŷn yng Nghymru. Roedd y gostyngiad hwn yn fwy na’r gostyngiad a welwyd yn y DU ar y cyfan.
 • Roedd tuedd tuag i lawr ar gyfer y rhan fwyaf o fitaminau a mwynau ar gyfer nifer o grwpiau oedran/rhyw.
 • Roedd tuedd tuag i lawr mewn cymeriant sodiwm.
 • O ran statws ffolad, roedd gostyngiad ym mhob grŵp oedran. Roedd y gostyngiad mewn statws ffolad ymysg menywod o oedran geni plant yn y DU yn llai amlwg yng Nghymru.

Incwm aelwydydd ar sail cyfrif cyfwerthedd (Blynyddoedd 5 i 9; 2012/13 i 2016/17)

 • Fel ag yn achos y DU ar y cyfan, roedd incwm uwch yn gysylltiedig â statws maethol gwell ar draws ystod o fiofarcwyr.
 • Roedd tystiolaeth bod cymeriant ffrwythau a llysiau a physgod olewog yn cynyddu gydag incwm cynyddol.
 • oedd cymeriant siwgrau rhydd fel cyfran o gyfanswm egni yn gostwng yn sylweddol gydag incwm cynyddol ar gyfer oedolion 19 i 64 oed.
 • Nid oedd unrhyw batrwm cyson ar draws grwpiau oedran/rhyw o ran cyfanswm cymeriant braster ac asidau brasterog dirlawn fel cyfran o egni mewn perthynas ag incwm.

Adroddiadau

Arolwg Deiet a Maeth Cenedlaethol: canlyniadau blynyddoedd 5 i 9 y rhaglen dreigl ar gyfer Cymru a dadansoddiad o dueddiadau dros amser ac incwm (blynyddoedd 1 i 9) , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
Saesneg yn unig
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Arolwg Deiet a Maeth Cenedlaethol: canlyniadau blynyddoedd 5 i 9 y rhaglen dreigl ar gyfer Cymru a dadansoddiad o dueddiadau dros amser ac incwm (blynyddoedd 1 i 9) (crynodeb) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 212 KB

PDF
212 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad A: casglu a golygu data deietegol ar gyfer Blwyddyn 9 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 202 KB

PDF
Saesneg yn unig
202 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad AA: cyfrifo siwgrau rhydd a ffeibr AOAC , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 139 KB

PDF
Saesneg yn unig
139 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad B: methodoleg ar gyfer Blwyddyn 9 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 162 KB

PDF
Saesneg yn unig
162 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad C: dogfennau cyfranogwyr (y cam cyfweld) , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 631 KB

PDF
Saesneg yn unig
631 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad D: cyfwelydd (cyfnod 1) trosolwg o'r elfennau a'r dogfennau , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad E: dyddiadur bwyd a diod , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
Saesneg yn unig
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad F: llyfrynnau hunan-lenwi , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 946 KB

PDF
Saesneg yn unig
946 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad G: dogfennau cyfranogwyr (cam nyrs) , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 560 KB

PDF
Saesneg yn unig
560 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad H: ffurflenni cydsynio a labordy , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
Saesneg yn unig
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad I: nyrs (cyfnod 2) trosolwg a dogfennau , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 752 KB

PDF
Saesneg yn unig
752 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad J: enghreifftiau o lythyrau adborth , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 6 MB

PDF
Saesneg yn unig
6 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad L: protocolau mesur , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
Saesneg yn unig
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad M: y sampl wrin (casglu a phrosesu ar gyfer mesur ïodin wrinol) , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 102 KB

PDF
Saesneg yn unig
102 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad N: dulliau o ddadansoddi ïodin wrinol a rheoli ansawdd , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 86 KB

PDF
Saesneg yn unig
86 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad O: trefn blaenoriaeth y sampl gwaed a ddadansoddir , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 58 KB

PDF
Saesneg yn unig
58 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad P: y sampl gwaed (casglu a phrosesu'r gwaed) , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 117 KB

PDF
Saesneg yn unig
117 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad Q: dulliau o ddadansoddi gwaed, rheoli ansawdd ac ansawdd asesiad , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 735 KB

PDF
Saesneg yn unig
735 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad R: prif grwpiau ac is-grwpiau bwyd a chategorïau dadgyfuno , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 326 KB

PDF
Saesneg yn unig
326 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad T: pynciau a drafodir yn yr adroddiad cyhoeddedig hwn a data archif , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 162 KB

PDF
Saesneg yn unig
162 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad U: dulliau ystadegol Cymru ar gyfer y tueddiadau dros amser (blynyddoedd 1 i 9) a dadansoddiad atchweliad gymdeithasol-economaidd (blynyddoedd 5 i 9) , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 124 KB

PDF
Saesneg yn unig
124 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad X: cam gofnodi yn y Deiet Cenedlaethol a rhaglen dreigl yr Arolwg Deiet a Maeth Cenedlaethol , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 515 KB

PDF
Saesneg yn unig
515 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Pennod 5: dadansoddi tueddiadau amser ar gyfer bwydydd a maetholion dethol , Saesneg yn unig, math o ffeil: XLSX, maint ffeil: 18 MB

XLSX
Saesneg yn unig
18 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Pennod 6: incwm cyfatebol ar gyfer bwydydd a maetholion dethol , Saesneg yn unig, math o ffeil: XLSX, maint ffeil: 16 MB

XLSX
Saesneg yn unig
16 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Pennod 7: dadansoddiad o dueddiad amser ar gyfer samplau gwaed a ddadansoddir , Saesneg yn unig, math o ffeil: XLSX, maint ffeil: 7 MB

XLSX
Saesneg yn unig
7 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Pennod 8: incwm cyfatebol ar gyfer y samplau gwaed a wrinol a ddadansoddir , Saesneg yn unig, math o ffeil: XLSX, maint ffeil: 6 MB

XLSX
Saesneg yn unig
6 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad O: trefn blaenoriaeth y sampl gwaed a ddadansoddir , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 15 KB

ODS
Saesneg yn unig
15 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad U: dadansoddiad o dueddiadau amser ar gyfer Cymru , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 50 KB

ODS
Saesneg yn unig
50 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ystadegau disgrifiadol a thablau plot , Saesneg yn unig, math o ffeil: XLSX, maint ffeil: 529 KB

XLSX
Saesneg yn unig
529 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Chris Roberts

Rhif ffôn: 0300 025 6543

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.