Neidio i'r prif gynnwy

Dadansoddiad o gyfran y bobl sy'n profi'n bositif am COVID-19 ar gyfer 25 i 31 Ionawr 2023.

Mae'r canlyniadau ar gyfer cartrefi preifat yn unig ac nid ydynt yn cynnwys pobl mewn ysbytai, cartrefi gofal neu leoliadau sefydliadol eraill.

Cyswllt

Sean White

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.