Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad yn dangos data ar gyfer enillion o waith, incwm gan deulu a ffrindiau, gwariant myfyrwyr, cynilion, benthyciadau a dyledion ar gyfer Medi 2011 i Awst 2012.

Hysbysiad am ddiwygio arolwg o incwm a gwariant myfyrwyr

Mae timau ymchwil Adran Addysg Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru yn hysbysu’r darllenydd am bwyntiau methodolegol i’w hystyried wrth ddadansoddi data’r Arolwg o Incwm a Gwariant Myfyrwyr.

Mae gan lawer o’r newidynnau a ddefnyddir yn yr arolwg ddosraniad â sgiw positif. Yn yr achosion hyn, wrth ddarllen yr adroddiad, cynghorir y darllenydd bod y cyfartaledd canolrifol yn fwy defnyddiol na’r cyfartaledd cymedrig wrth fesur canolduedd.

O ran y modelau atchweliad a ddefnyddir yn yr adroddiad, cynghorir darllenwyr nad yw pŵer rhagfynegi’r modelau atchweliad wedi cael ei asesu. Mae’r canlyniadau’n dangos cysylltiad pob newidyn annibynnol â’r newidyn dibynnol, gan reoli ar gyfer y newidynnau eraill yn y model, ond ni ddylid eu defnyddio i gyfrifo tebygolrwyddau ffitiedig.

Mae cynlluniau ar gyfer dadansoddi yn y dyfodol yn cael eu hystyried ar hyn o bryd. Bydd canlyniadau unrhyw ddadansoddiad yn y dyfodol ar gael i’r cyhoedd cyn gynted â phosibl.

Nid yw gwerth y data crai wedi ei effeithio a gellir ei gyrchu gan ymchwilwyr achrededig yng Ngwasanaeth Ymchwil Ddiogel y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae pob parti / awdur wedi cytuno â’r datganiad hwn.

Cyhoeddwyd yr adroddiad hwn ar ein hen wefan yn wreiddiol. Nid oes unrhyw destun ategol am nad oedd ar gael ar gyfer adroddiadau a gyhoeddwyd yn y gorffennol ar yr hen safle.

Adroddiadau

Arolwg o incwm a gwariant myfyrwyr, Medi 2011 i Awst 2012 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 5 MB

PDF
Saesneg yn unig
5 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.