Neidio i'r prif gynnwy

Er mwyn deall yr effaith y mae pandemig COVID-19 wedi'i chael ar y diwydiant digwyddiadau cynhaliwyd arolwg rhwng 12 Tachwedd ac 8 Rhagfyr 2020, gyda busnesau yng Nghymru sy'n gweithio yn y diwydiant digwyddiadau.

Dylai canlyniadau’r arolwg hwn gael eu trin yn ddangosol o brofiadau'r rhai sydd wedi cwblhau'r arolwg, ac nid ydynt o reidrwydd yn gynrychiadol o'r diwydiant digwyddiadau yng Nghymru. Gan mai arolwg ar-lein oedd hwn, roedd y sampl yn hunanddewisol, felly nid yw ar hap nac wedi'i phwysoli. Felly, nid yw'r arolwg yn arolwg cynrychiadol o fusnesau ym maes digwyddiadau ledled Cymru. Serch hynny, mae'r canlyniadau'n darparu mewnwelediad i'r anawsterau y mae busnesau yn y sector yn eu hwynebu.

Cyswllt

Jen Velu

Rhif ffôn: 0300 025 0459

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.