Neidio i'r prif gynnwy

Ystadegau ar ddiffygion sgiliau a datblygu'r gweithlu o Arolwg Sgiliau Cyflogwyr 2022 (ESS 2022). Mae ESS 2022 edrych ar y DU yn gyfan ond yn cynnwys gwybodaeth am Gymru.

Cyhoeddir Adroddiad Ystadegau Swyddogol ESS 2022 gan yr Adran Addysg.

Mae'r Adroddiad Ystadegau Swyddogol yn ymdrin â'r prif ystadegau ar:

  • recriwtio a swyddi gwag gyda phrinder sgiliau
  • bylchau o ran sgiliau
  • hyfforddiant a datblygu'r gweithlu

Disgwylir i ganfyddiadau pellach o adroddiad ESS 2022 llawn ar gyfer y DU gyfan ac adroddiad ar wahân ar gyfer Cymru gael eu cyhoeddi yn 2024.

Adroddiadau

Cyswllt

Jacqueline Aneen Campbell

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.