Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r arolwg yn darparu gwybodaeth allweddol ynghylch y galw am lafur ymhlith cyflogwyr, diffygion sgiliau, a'r lefelau buddsoddi mewn hyfforddiant a datblygu’r gweithlu.

Arolwg Sgiliau Cyflogwyr 2022 yw'r chweched mewn cyfres o arolygon cyflogwyr ar raddfa fawr ledled y DU sy'n darparu ffynhonnell gynhwysfawr o wybodaeth am y farchnad lafur ar yr heriau sgiliau sy'n wynebu cyflogwyr a lefelau a natur y buddsoddiad mewn hyfforddiant a datblygiad.

Cynhaliwyd Arolwg 2022 ar ôl pandemig COVID-19. Yn y cyfnod hwn, mae Cymru, y DU, a'r economi fyd-eang wedi wynebu heriau economaidd digynsail. Mae'r data hwn yn werthfawr o ran deall sefyllfa ddiweddar y farchnad lafur i gyflogwyr a dangos sut mae pethau wedi newid dros amser. Fe wnaeth 4,825 o gyflogwyr yng Nghymru gymryd rhan yn Arolwg 2022 (gyda 72,000 o gyflogwyr wedi cymryd rhan yn yr arolwg ledled y DU). Cynhaliwyd y gwaith maes rhwng Mehefin 2022 a Mawrth 2023.

Adroddiadau

Arolwg Sgiliau Cyflogwyr 2022 (adroddiad Cymru) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Arolwg Sgiliau Cyflogwyr, 2022 (adroddiad Cymru) canlyniadau craidd: pecyn sleidiau Cymru , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 825 KB

PDF
825 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Arolwg Sgiliau Cyflogwyr 2022 (adroddiad Cymru): tablau data , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 3 MB

ODS
3 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Jacqueline Aneen Campbell

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.