Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r arolygon deiliadaeth yn darparu gwybodaeth am dueddiadau yn y galw am lety twristiaeth yng Nghymru ar gyfer 2019.

Prif bwyntiau

Yn gyson â 2018, cyflawnodd gwestai Cymru ddefnydd trawiadol o 66% yn 2019 sydd, er yn is na chyfartaledd y DU, yn amlygu cryfder ac anhyblygedd sylfaenol yn y farchnad.

Er bod gwestai Cymru wedi parhau i gyflawni lefelau cadarn o ddefnydd, roedd gwestai yn ei chael hi'n anodd tyfu cyfradd ddyddiol ar gyfartaledd (ADR) ac, felly, refeniw fesul ystafell sydd ar gael (RevPAR), y metrig perfformiad gwestai allweddol. Yn benodol, mae yna ymdeimlad mai gwestai y tu allan i'r dinasoedd allweddol oedd yn ei chael hi'n fwyaf anodd tyfu cyfraddau wrth i westai Gogledd Cymru nodi gostyngiad dau ddigid yn RevPAR.

Ar draws Cymru gyfan, gwelodd tai llety/gwely a brecwast gynnydd yn nefnydd ystafelloedd a gwlâu yn ystod 2019. 

Yn yr un modd â sector â gwasanaeth tai llety/gwely a brecwast, profodd unedau hunanddarpar Cymru (gan gynnwys bythynnod, byngalos, porthdai/cabanau, tai a fflatiau) ddefnydd uned uwch na'r flwyddyn flaenorol. Yn yr un modd â llety â gwasanaeth, mae'r her sy'n deillio o lety i’w rhentu am bris isel wedi effeithio ar rai busnesau sy'n cynnig llety hunanddarpar.

Mae'r marchnadoedd Carafanau Statig a Chartrefi Gwyliau a Carafanau Teithiol a Gwersylla wedi cynnal y lefelau a gyflawnwyd yn 2018 gyda'r duedd o fynd ar wyliau yn y DU yn parhau i gryfhau gyda mwy a mwy o bobl ar eu gwyliau yn y DU yn aros gartref yn 2019. 

Cododd lefelau defnydd gwlâu ar gyfer Hosteli a Thai Bync yn 2019 ychydig bach o'r flwyddyn flaenorol.  Ledled Cymru, mae'r duedd ar i fyny yn lefelau defnydd gwlâu mewn Hosteli a Thai Bync wedi parhau ers 2015.

Nodiadau adolygu

Yn sgil gwall prosesu mae’r data ynghylch gwestai sydd â rhwng 51 a 100 o ystafelloedd ar gyfer 2018 a 2019 wedi’u diwygio yn y cyhoeddiad hwn. Gweler Arolygon deiliadaeth llety twristiaeth Cymru: 2020 am y ffigurau diwygiedig.

Adroddiadau

Arolygon deiliadaeth llety twristiaeth Cymru, 2019 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Jo Corke

Rhif ffôn: 0300 025 1138

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.