Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad blynyddol yn edrych ar gyflawniadau disgyblion yn y pynciau di-graidd yng Nghyfnod Allweddol 2 a 3 ar gyfer 2019.

Mae'r adroddiad hwn yn darparu dadansoddiad yn ôl pwnc di-graidd a rhyw ar gyfer y cyfnod 2015 i 2019.

Yn dilyn datganiad ysgrifenedig gan y Gweinidog dros Addysg yng Ngorffennaf 2018, ac ymgynghoriad a orffennodd yn Ionawr 2018, ni fyddwn bellach yn cyhoeddi data'r Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 3 ar lefel ysgol, awdurdod na chonsortia. Mae hwn yn gam sylweddol i ffwrdd o gasglu gwybodaeth am berfformiad pobl ifanc fesul ysgol at ddibenion atebolrwydd.

Gallai canlyniadau eleni fod yn adlewyrchiad o’r newidiadau hyn, lle mae prif bwrpas asesiadau athrawon wedi dechrau symud yn ôl i ddysgwyr unigol ac i ffwrdd o ddwyn ysgolion i gyfrif.

Cyhoeddi fel HTML

Fel y disgrifiwyd yn ein blog yn gynharach yn y flwyddyn, rydym yn bwriadu cyhoeddi mwy o'r hyn rydym yn ei wneud fel HTML yn hytrach na fel dogfennau PDF. Mae'r adroddiad hwn wedi'i gyhoeddi fel HTML, byddem yn croesawu eich adborth ar fformat yr adroddiad yma.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.