Neidio i'r prif gynnwy

Ymchwil i effaith cyflwyno isafbris am alcohol ar yfwyr cymedrol, peryglus a niweidiol.

Mae'r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar asesu'r effaith ar y boblogaeth ehangach o yfwyr ac yn cyflwyno canfyddiadau ymchwil a gynhaliwyd cyn cyflwyno MPA yng Nghymru. Mae'r canfyddiadau'n darparu gwaelodlin bwysig y gellir ei defnyddio i fonitro effaith MPA ar y boblogaeth ehangach o yfwyr yng Nghymru ar ôl rhoi'r ddeddfwriaeth ar waith.

Cyswllt

Janine Hale

Rhif ffôn: 0300 025 6539

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.