Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r astudiaeth achos wedi deillio o ddadansoddiad dogfennol o Strategaeth What Matters yn ogystal â chyfweliadau â chyfranwyr allweddol.

Y prif gwestiynau allweddol yn yr astudiaeth achos y rhoddwyd sylw iddynt yn yr adroddiad yw:

  • Beth oedd yn gweithio’n dda (a beth nad oedd yn gweithio cystal) a pham – ynghylch y broses o gynhyrchu’r strategaeth What Matters a rhoi yn eu lle fecanweithiau newydd ar gyfer cynnal partneriaeth integredig?
  • Pa gyraeddiadau cynnar y mae What Matters a model y bartneriaeth integredig wedi arwain atynt?
  • Beth oedd yr heriau a’r  cyfyngiadau wrth weithredu partneriaeth integredig? Sut aethpwyd i’r afael â’r rhain?
  • Beth all Caerdydd ddysgu o hyn?
  • Beth yw’r awgrymiadau gorau i awdurdodau lleol a Byrddau Gwasanaethau Lleol eraill yng Nghymru sy’n dymuno mynd drwy broses debyg?

Adroddiadau

Astudiaeth achos o bartneriaeth Caerdydd , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 747 KB

PDF
747 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

John Broomfield

Rhif ffôn: 0300 025 0811

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.