Neidio i'r prif gynnwy

Mae Awdurdod Cyllid Cymru (ACC) wedi sicrhau'r achrediad lefel uchaf yn y cynllun Hyderus o ran Anabledd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
10 Tachwedd 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae'r cynllun, sy'n cael ei redeg gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, yn cydnabod mudiadau sy'n chwarae rhan flaenllaw o ran newid agweddau er gwell.

Mae ACC bellach wedi sicrhau Arweinydd Hyderus o ran Anabledd (Lefel 3). Mae hyn yn dilyn yr achrediad llwyddiannus yn erbyn y 2 lefel gyntaf:

  • Hyderus o ran Anabledd - Ynroddedig (Lefel 1)
  • Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd (Lefel 2)

Mae'r achrediad, sy'n para am 3 blynedd, yn atgyfnerthu ymrwymiad parhaus ACC tuag at fod yn sefydliad teg a chynhwysol.

Meddai Carl Alexis, Prif Swyddog Pobl a Chyfathrebu ACC

Rydyn ni wedi gweithio'n galed i greu diwylliant gweithle teg a chynhwysol yn ACC. Rydw i wrth fy modd felly ein bod wedi ennill y lefel uchaf yma o achrediad. Wrth i ni dyfu, byddwn yn parhau i adeiladu ar y gwaith hwn yn barhaus drwy edrych ar ffyrdd o wneud ein prosesau recriwtio hyd yn oed yn fwy hygyrch a chynhwysol.

Cafodd ACC ei asesu mewn 3 maes:

  • arddangos data ynglŷn â chyflogi pobl anabl
  • rhannu gwybodaeth am weithgareddau yn erbyn gofynion lefel 3
  • rhoi sicrwydd ynglŷn â chofnodi ac adrodd ar anabledd, iechyd meddwl a llesiant yn y gweithle

Canmolodd asesydd annibynnol hefyd ACC am gyflwyno arferion arloesol.

Dysgwch fwy am y cynllun Hyderus o ran Anabledd a gweithio i Awdurdod Cyllid Cymru.