Neidio i'r prif gynnwy

Rydym am sicrhau bod ein gwasanaethau'n hawdd eu defnyddio. Dysgwch sut y gallwch chi ein helpu i wella a chael y wybodaeth ddiweddaraf gennym.

Adborth

Er mwyn ein helpu i wella rhowch adborth i ni os gwelwch yn dda (mae’n cymryd 30 eiliad).

Mae eich adborth yn bwysig i ni ac rydym yn ystyried yr holl adborth a dderbyniwn.

Ymchwil defnyddwyr

Rydym bob amser yn ceisio gwneud ein gwasanaethau’n haws eu defnyddio.

Cofrestrwch i ymuno â'n grŵp adborth defnyddwyr drwy e-bostio dweudeichdweud@acc.llyw.cymru

Newyddion a rhybuddion

Os ydych yn weithiwr treth proffesiynol sydd wedi cofrestru ar gyfer ein system dreth ddigidol, byddwch yn derbyn ein diweddariadau gweithredol.

I dderbyn diweddariadau cyffredinol gennym, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyrau e-bost.

Gallwch hefyd ddilyn ac ymgysylltu â ni ar ein cyfrifon Twitter, LinkedIn ac YouTube.

Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth

Gweler ein polisi preifatrwydd ynglŷn â sut rydym yn defnyddio'r wybodaeth a roddwch chi i ni.