Neidio i'r prif gynnwy

4. Atwrniaeth

Mae angen i chi fod ag atwrniaeth dros eiddo a materion ariannol i weithredu gyda ni ar ran rhywun heb iddynt eich awdurdodi.

Os ydych eisoes ag atwrniaeth i weithredu dros rywun, rhowch wybod i ni drwy anfon copi ardystiedig o’r atwrniaeth atom drwy'r post at:

Awdurdod Cyllid Cymru

Blwch Postio 108
Merthyr Tudful
CF47 7DL

Unwaith y byddwn yn derbyn hwn, dim ond ynghylch materion treth y person hwn byddwn yn cyfathrebu â chi. Cysylltwch â ni am gymorth gyda'r broses hon.

Ar 3 Ebrill 2023, newidiodd ein cyfeiriad post i: Awdurdod Cyllid Cymru, Blwch Postio 108, Merthyr Tudful, CF47 7DL.

Rydym yn argymell defnyddio ein ffurflen gyswllt ar-lein i anfon gohebiaeth atom ni. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni.