Neidio i'r prif gynnwy

Os oes gennych gwestiwn ynghylch band eang darllenwch yr opsiynau canlynol.

Ystyriwch eich opsiynau

Os hoffech wybod sut i gael band eang cyflymach darllenwch ein tudalen 'Cael cyllid ar gyfer band eang cyflymach'.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych gwestiwn penodol am broses Llywodraeth Cymru o gyflwyno band eang ffeibr neu os hoffech wybod mwy am yr opsiynau eraill sydd ar gael o ran sicrhau band eang cyflymach ac nad yw’r ate bar ein gwefan gallwch gysylltu â ni ar:

E-bost

customerhelp@gov.wales

Rhif ffôn

0300 0604400

Os oes gennych unrhyw broblemau eraill â’ch cyswllt band eang byddem yn argymell eich bod yn cysylltu’n uniongyrchol â’ch cyflenwr rhyngrwyd neu’r rheoleiddiwr cyfathrebu Ofcom.