Neidio i'r prif gynnwy

Beth rydym yn ei wneud

Mae Bwrdd Cynghori ar Gynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân yn cynghori ar gynlluniau pensiwn diffoddwyr tân.

Mae Gweinidogion Cymru hefyd yn ymgynghori'n rheolaidd â'r Bwrdd a'i aelodau ar newidiadau i gynlluniau pensiwn o dan adran 21 o Ddeddf Pensiynau'r Gwasanaeth Cyhoeddus 2013. Mae ymgyngoriadau ffurfiol ar faterion pensiwn hefyd yn agored i unrhyw un arall sy'n dymuno ymateb.

Gwybodaeth gorfforaethol

Cyswllt