Neidio i'r prif gynnwy

Beth rydym yn ei wneud

Mae’r Bwrdd Teithio Llesol yn cefnogi gwaith cyflenwi Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013.

Gwybodaeth gorfforaethol

Cyswllt

Llywodraeth Cymru sy’n darparu’r cymorth gweinyddol ar gyfer y Bwrdd Teithio Llesol.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw geisiadau am wybodaeth, ymatebion i ymgyngoriadau, ymholiadau ynghylch y wefan hon neu gwestiynau mwy cyffredinol ar gyfer y Bwrdd.

Bwrdd Teithio Llesol
Trafnidiaeth
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

transportplanning@llyw.cymru