Neidio i'r prif gynnwy

Mae adrannau o fewn y llywodraeth a phartneriaid allanol fel Cyfoeth Naturiol Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a gwahanol sefydliadau a busnesau o’r trydydd sector yn rhan o’r Bwrdd.

 • Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Deithio Llesol
 • Cycle Solutions
 • Cycling UK
 • Anabledd Cymru
 • Ymgynghorydd Annibynnol Iechyd y Cyhoedd a Thrafnidiaeth
 • Living Streets
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Athro Marchnata Cymdeithasol
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Y Cerddwyr
 • Sustrans Cymru
 • Trafnidiaeth Cymru
 • Beicio Cymru
 • Llywodraeth Cymru, Addysg
 • Llywodraeth Cymru, Amgylchedd
 • Llywodraeth Cymru, Iechyd
 • Llywodraeth Cymru, Polisi Trafnidiaeth
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
 • Cynrychiolydd un o awdurdodau lleol y De-ddwyrain
 • Cynrychiolydd un o awdurdodau lleol y Canolbarth
 • Cynrychiolydd un o awdurdodau lleol y De-orllewin
 • Cynrychiolydd un o awdurdod lleol y Gogledd