Neidio i'r prif gynnwy

TermCymru

75294 canlyniad
Rhestrir y canlyniadau yn ôl trefn yr wyddor.
Cymraeg: trothwy o 0.9%
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Y lefel o ddeunydd GM a ganiateir mewn cynnyrch di-GM cyn bod yn rhaid ei alw’n gynnyrch GM.
Diweddarwyd ddiwethaf: 7 Ebrill 2009
Cymraeg: 10,000 o Fywydau Diogelach
Statws C
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Niwtra
Diffiniad: Prosiect atal cam-drin domestig.
Diweddarwyd ddiwethaf: 21 Hydref 2011
Cymraeg: Prosiect 10,000 o Fywydau Diogelach: Adroddiad Terfynol
Statws A
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Enw priod, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Teitl dogfen.
Diweddarwyd ddiwethaf: 13 Mai 2014
Cymraeg: Ymgyrch 1000 o Fywydau
Statws A
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diffiniad: Ymgyrch yn y GIG yng Nghymru.
Diweddarwyd ddiwethaf: 23 Medi 2009
Cymraeg: 1000 o Fywydau a Mwy
Statws A
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Niwtra
Diffiniad: Un o raglenni'r GIG.
Diweddarwyd ddiwethaf: 8 Mehefin 2011
Cymraeg: cosb trawsgydymffurfio o 100%
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Cyd-destun: Cynllun Taliad Sengl.
Diweddarwyd ddiwethaf: 30 Gorffennaf 2010
Cymraeg: chwistrellu 100% o’r slyri
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Berf
Diweddarwyd ddiwethaf: 1 Mehefin 2012
Cymraeg: Catrawd 104 y Magnelwyr Brenhinol
Statws A
Pwnc: Cyfiawnder a threfn
Rhan ymadrodd: Enw priod, Benywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 4 Mehefin 2018
Cymraeg: 10 i Chi - Mynegi Barn yn Gry'
Statws C
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Diffiniad: Mae hwn yn cyfeirio at 10 hawl pobl ifanc.
Diweddarwyd ddiwethaf: 5 Mehefin 2006
Cymraeg: 10 munud heini
Statws A
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw priod
Diffiniad: Ymgyrch newydd 'Newid am Oes' gafodd ei lansio yn y Sioe Fawr, 2015.
Diweddarwyd ddiwethaf: 3 Gorffennaf 2015
Cymraeg: y cyfnod 10 mis
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Ionawr 2005
Saesneg: 10 month rule
Cymraeg: y rheol 10 mis
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 11 Hydref 2004
Cymraeg: 11 cam gweithredu ar gyfer 2011
Statws A
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Niwtra
Cyd-destun: Teitl ymgyrch Llywodraeth y Cynulliad i leihau ôl troed carbon Cymru.
Diweddarwyd ddiwethaf: 15 Chwefror 2011
Cymraeg: 1,2-deucloroethan
Statws C
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 1 Tachwedd 2010
Saesneg: 12-lead ECG
Cymraeg: prawf electrocardiograff 12-gwifren
Statws A
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 27 Medi 2012
Cymraeg: Panel Addysg a Hyfforddiant 14-19
Statws C
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Panel Grŵp Cynghori'r Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau.
Diweddarwyd ddiwethaf: 27 Mawrth 2008
Cymraeg: Grŵp Gweithredol Estynedig 14-19
Statws C
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 1 Tachwedd 2010
Cymraeg: Grŵp Gweithredu 14-19
Statws C
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 1 Tachwedd 2010
Cymraeg: Dysgu ar gyfer pobl 14-19 oed yng Nghymru
Statws C
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Berf
Diweddarwyd ddiwethaf: 16 Hydref 2003
Cymraeg: Partneriaeth Ddysgu 14-19
Statws C
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 1 Tachwedd 2010
Cymraeg: Llwybrau Dysgu 14-19
Statws C
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Lluosog
Diweddarwyd ddiwethaf: 21 Chwefror 2012
Cymraeg: Y Gangen Llwybrau Dysgu 14-19
Statws C
Pwnc: Teitlau swyddi ac adrannau'r Llywodraeth a'r Cynulliad
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 2 Mai 2008
Cymraeg: Swyddog Gwasanaethau Cymorth Dysgwyr Llwybrau Dysgu 14-19
Statws C
Pwnc: Teitlau swyddi ac adrannau'r Llywodraeth a'r Cynulliad
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 15 Medi 2009
Cymraeg: Mesur Deddfwriaeth Llwybrau Dysgu 14-19 (2007) Papur Ymgynghori
Statws C
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 7 Chwefror 2008
Cymraeg: Awdurdod Rhwydweithio 14-19
Statws C
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 27 Tachwedd 2007
Saesneg: 14-19 Officer
Cymraeg: Swyddog 14-19
Statws C
Pwnc: Teitlau swyddi ac adrannau'r Llywodraeth a'r Cynulliad
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 14 Tachwedd 2011
Cymraeg: Fforwm Cyflogwyr Agenda Llwybrau Dysgu 14-19
Statws C
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 12 Medi 2008
Cymraeg: Trysorau’r Filltir Sgwâr
Statws A
Pwnc: Twristiaeth a hamdden
Rhan ymadrodd: Enw priod
Nodiadau: Menter i hyrwyddo treftadaeth leol.
Diweddarwyd ddiwethaf: 17 Medi 2020
Cymraeg: Brigâd 160 y Milwyr Traed
Statws A
Pwnc: Cyfiawnder a threfn
Rhan ymadrodd: Enw priod, Benywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 4 Mehefin 2018
Cymraeg: 16 Diwrnod o Weithredu
Statws C
Pwnc: Llywodraeth leol
Rhan ymadrodd: Enw priod
Diffiniad: From 25 November, the International Day for the Elimination of Violence against Women, to 10 December, Human Rights Day, the 16 Days of Activism against Gender-Based Violence Campaign is a time to galvanize action to end violence against women and girls around the world.
Cyd-destun: Mae Llywodraeth Cymru'n edrych ymlaen at nodi ‘Diwrnod Rhuban Gwyn’ ar 25 Tachwedd a chymryd rhan mewn ’16 Diwrnod o Weithredu’ yn sgil hynny.
Diweddarwyd ddiwethaf: 21 Medi 2017
Cymraeg: Bae Abertawe 1940au
Statws A
Pwnc: Diwylliant & celfyddydau
Diffiniad: Amgueddfa sy'n disgrifio Abertawe yn yr Ail Ryfel Byd.
Diweddarwyd ddiwethaf: 25 Mawrth 2008
Cymraeg: Confensiwn 1951 y Cenhedloedd Unedig
Statws C
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 3 Medi 2008
Cymraeg: Confensiwn yr Hag 1980 ar Agweddau Sifil Herwgydio Plant yn Rhyngwladol
Statws B
Pwnc: Cyfreithiol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 11 Ionawr 2017
Cymraeg: Confensiwn yr Hag 1996 ar Awdurdodaeth, y Gyfraith Gymwys, Cydnabyddiaeth, Gorfodaeth a Chydweithrediad mewn perthynas â Chyfrifoldeb Rhieni a Mesurau Diogelu Plant
Statws B
Pwnc: Cyfreithiol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 11 Ionawr 2017
Cymraeg: cynnal profion bob blwyddyn a phob dwy flynedd
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Berf
Diweddarwyd ddiwethaf: 30 Ionawr 2006
Cymraeg: plwyfi profion bob 1 a 2 flynedd
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Diweddarwyd ddiwethaf: 1 Rhagfyr 2006
Cymraeg: y tro 1af
Statws C
Pwnc: Amaeth
Cyd-destun: I ddangos a yw’r tramgwydd trawsgydymffurfio wedi digwydd o’r blaen.
Diweddarwyd ddiwethaf: 30 Gorffennaf 2010
Cymraeg: cyfartaledd treigl blwyddyn
Statws B
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: A 12-month rolling average, or moving average, is simply a series of 12-month averages over multiple consecutive 12-month periods.
Nodiadau: Defnyddir y term Saesneg “moving average” hefyd ar gyfer yr un cysyniad ystadegol. Nid “y cyfartaledd dros flwyddyn dreigl” yw’r ystyr.
Diweddarwyd ddiwethaf: 15 Hydref 2015
Cymraeg: Cyfrifiad Poblogaeth 2001
Statws C
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 10 Hydref 2007
Cymraeg: Cylch Cynllunio Cyllideb 2003
Statws C
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 14 Hydref 2003
Cymraeg: Adroddiadau Gwerthuso Prawf Graddfa Fechan Gwirio Cyfeiriadau 2005
Statws C
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Gorffennaf 2006
Cymraeg: Cynllun a Maint Sampl Prawf Cyfrifiad 2007
Statws C
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Gorffennaf 2006
Cymraeg: ardaloedd Prawf 2007
Statws C
Pwnc: Llywodraeth leol
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Diweddarwyd ddiwethaf: 23 Medi 2005
Cymraeg: Monitor Lles Plant a Phobl Ifanc Cymru 2008
Statws A
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2008
Diweddarwyd ddiwethaf: 10 Mawrth 2009
Cymraeg: Canllawiau 2008 ar weithio’n effeithiol ar gyfer partneriaethau cymdeithasol lleol
Statws C
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Diffiniad: Teitl dogfen â gynhyrchwyd gan WAMG.
Diweddarwyd ddiwethaf: 6 Awst 2008
Cymraeg: Aildrefnu Blaenoriaethau'r Flaenraglen Gefnffyrdd 2008
Statws C
Pwnc: Trafnidiaeth
Rhan ymadrodd: Berf
Diweddarwyd ddiwethaf: 10 Rhagfyr 2008
Cymraeg: Arolwg Llais y Dysgwr 2008 mewn Ysgolion
Statws A
Pwnc: Addysg
Cyd-destun: Cyhoeddwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, Medi 2009.
Diweddarwyd ddiwethaf: 27 Ionawr 2010
Cymraeg: Taith Parch 2009
Statws C
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Cyd-destun: Sioe Deithiol Gwrth-fwlio
Diweddarwyd ddiwethaf: 30 Medi 2009
Cymraeg: 2010 Blwyddyn Ewropeaidd ar gyfer Goresgyn Tlodi ac Allgáu Cymdeithasol
Statws A
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Cyd-destun: Dyma sydd ar y logo.
Diweddarwyd ddiwethaf: 25 Mawrth 2010
Cymraeg: Arolwg Sector Cyhoeddus Cymru 2010 ar Brynu Bwyd
Statws C
Pwnc: Bwyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 6 Rhagfyr 2010