Neidio i'r prif gynnwy

Mae ymgyrch 'Cam-drin Rhywiol yw Hyn' yn helpu pobl i adnabod arwyddion cam-drin rhywiol ac yn eu grymuso i chwilio am gymorth.

Cyhoeddwyd gyntaf:
5 Chwefror 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Gwybodaeth am yr ymgyrch

Mae'r ymgyrch yn taflu goleuni ar y mathau gwahanol o gam-drin rhywiol, gan gynnwys: ymosodiadau rhywiol, treisio, galw enwau rhywiol neu fychanol, cam-drin plant yn rhywiol, llosgach, aflonyddu ac anffurfio organau cenhedlu benywod.

Mae 'Cam-drin Rhywiol yw Hyn' yn rhan o ymrwymiad hirsefydlog Llywodraeth Cymru i roi diwedd ar drais domestig yng Nghymru.

Deunyddiau ymgyrchu

Cymorth pellach

I gael cyngor a chymorth, siaradwch â Byw Heb Ofn.